Stichting Centrummanagement Veghel

Stichting Centrummanagement Veghel is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Veghel, winkeliers, horecaondernemers en bewoners in het centrum. De stichting stelt zich ten doel zaken te behartigen en ontwikkelingen te initiƫren die in het belang zijn van aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige en duurzame (buurt)winkelcentra in de gemeente Veghel. Er is aandacht voor het bevorderen van de leefbaarheid in deze centra en het scheppen van een goede balans tussen winkelen, wonen en ontspanning.

De gemeente Veghel en Stichting Centrummanagement Veghel werken nauw samen bij de totstandkoming van beleid en het uitvoeren van projecten en het herinrichten van openbare ruimte.

Wilt u in contact komen met de Stichting Centrummanagement Veghel? Dan kunt u contact opnemen met de centrummanager de heer Jan-Hein Opheij. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-10061747of stuur een mail.